จอดอกก้าน [759]

เครื่องปรุง

          ดอกก้าน                          น้ำมันพืช

          ยอดส้มป่อย                      กะปิ

          ปลาร้า                             ถั่วเน่าแผ่น

          เกลือ                              

วิธีทำ

          นำดอกก้านมาตัดเป็นท่อน  ยาว  2  นิ้ว  แกะเปลือกออก  ตั้งน้ำให้เดือด  ใส่ดอกก้านตั้งไว้จนเปื่อย  ใส่ยอดส้มป่อยและกะปิ  ปลาร้า  ถั่วเน่าแผ่น  ปรุงรสด้วยเกลือ  เมื่อสุกแล้วให้นำจอดอกก้านลงผัดน้ำมันเพื่อเพิ่มความหอม