แกงเห็ดถอบ [580]

เครื่องปรุง

          เห็ดถอบ                           ยอดมะเม่า

          พริกแห้ง                           หอมแดง

          กระเทียม                          กะปิ

          ปลาร้า                             ถั่วเน่าแผ่น

          เกลือ                              

วิธีทำ

          ผ่าเห็ดถอบเป็น  2  ส่วน  โขลกเครื่องปรุงให้ละเอียด  นำหม้อตั้งไฟพอน้ำเดือดใส่เครื่องปรุงลงไป  ใส่เห็ดถอบ  พร้อมใบมะเม่า  ปรุงรสด้วยเกลือ