หญ้าละออง [1742]

ชื่ออื่น                       หมอน้อย เสือสามขา หญ้าดอกขาว หญ้าสามวัน ก้านธูป ฝรั่งโคก

                                ถั่วแฮะดิน

ชื่อวิทยาศาสตร์           Vernonia cinerea (Linn) Less.

ชื่อวงศ์                      ASTERACEAE

ลักษณะทั่วไป             พืชล้มลุก ลำต้นเป็นเหลี่ยม ตั้งตรง มีขน สูง ๒๐ – ๔๐ เซนติเมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่กลับ ขอบขนานหรือใบหอก กว้าง ๑ – ๓ เซนติเมตร ยาว ๒ – ๘ เซนติเมตร มีขนทั้งหน้าใบและหลังใบ ดอกช่อออกเป็นกระจุกที่ปลายกิ่งสีชมพูหรือม่วง  กลีบเลี้ยงรูปถ้วยสีเขียว เมื่อดอกแก่จะเปลี่ยนเป็นสีขาวฟู เมล็ดมีขนสีขาวหุ้มปลิวไปตามลมได้ดี

ระยะเวลาออกดอก    กรกฎาคม – ตุลาคม