หญ้าลูกข้าว [1236]

ชื่ออื่น                       -

ชื่อวิทยาศาสตร์           Borreria laevicaulis (Mig) Ridl.

ชื่อวงศ์                      RUBIACEAE

ลักษณะทั่วไป             พืชล้มลุก  สูง ๒๐ – ๓๐ เซนติเมตร  ใบเดี่ยว  ออกตรงข้ามเป็นคู่  ใบรูปหอกถึงรูปขอบขนานแกมใบหอกขนาดยาว ๓ – ๖ เซนติเมตร  ใบสีเขียว เส้นใบสีม่วงหรือน้ำตาล  ดอกย่อยอัดแน่นเป็นช่อรวมเรียงตัวเป็นชั้นๆ ตามข้อข้างๆ กลุ่มดอกย่อยมีใบรองรับ  ๒  ใบ  ดอกย่อยขนาด ๑ – ๒ มิลลิเมตร  โคลกลีบเชื่อมเป็นหลอด  ปลายกลีบแยกกัน  ดอกสีขาว ผลขนาดเล็กกลมแตกตามขวาง

ระยะเวลาออกดอก    มิถุนายน – มีนาคม