หญ้าหนวดฤาษี [2592]

ชื่ออื่น                       -

ชื่อวิทยาศาสตร์           Heteropogon contortus (L) Roemer & Schultes

ชื่อวงศ์                      POACEAE

ลักษณะทั่วไป             พืชอายุหลายปี  ลักษณะเป็นกอสูง  ๓๐ – ๑๐๐  เซนติเมตร  ใบยาวเรียวแคบ  ขนาดกว้างประมาณ  ๑  เซนติเมตร  ยาว ๑๐ – ๒๐  เซนติเมตร  ตัวใบแข็งสาก  ขอบใบคม  ดอกช่อเป็นแท่งเรียวแหลม  ยาว  ๕ – ๑๐  เซนติเมตร  ส่วนปลายสีน้ำตาลหรือดำ  แหลมแข็ง  ส่วนนี้เป็นส่วนของดอกที่ยื่นยาวออกมาเกาะกันแน่น  ดอกเดี่ยวขนาดเล็กเรียงชิดรอบแกนช่อดอก  บริเวณโคนช่อดอก  เกสรสีม่วงอมชมพูและมีขนละเอียดสีเงินอยู่หนาแน่น  เป็นจุดสังเกตของหญ้าชนิดนี้  เมื่อดอกแก่ส่วนปลายของช่อดอกจะเกาะกันแน่นทิ่มแทงรองเท้าเสื้อผ้าได้ดี

ระยะเวลาออกดอก    ตุลาคม – ธันวาคม