หนาดคำ (เกี๋ยงพาช้าง) [683]

ชื่ออื่น                       หนาดคำ  เกี๋ยงพาช้าง

ชื่อวิทยาศาสตร์           Vernonia aquarrosa (D.Don) Less Var.

ชื่อวงศ์                      ASTERACEAE

ลักษณะทั่วไป             ไม้ล้มลุกอายุหลายปี  สูงประมาณ  ๔๐  เซนติเมตร  ลำต้นตั้งตรง  ใบเดี่ยวเรียงสลับมีขนสากมือ  ใบรูปไข่หรือรูปหอกสีเขียวเข้ม  กว้างยาวประมาณ ๒ – ๓ และ  ๖ – ๗  เซนติเมตร  ดอกเดี่ยวหรือช่อเล็กๆ ๒ – ๓ ดอก ขนาด ๑ – ๒ เซนติเมตร  กลีบดอกเป็นฝอยละเอียดสีม่วงแดง  หรือม่วงชมพูอัดแน่นบนกลีบเลี้ยงรูปถ้วยสีเขียว  กลีบเลี้ยงเรียงซ้อนเป็นชั้นๆ ขึ้นไป

ระยะเวลาออกดอก    ตลอดปี