หนาดคำ (ดอกสีม่วง) [1010]

ชื่ออื่น                       หญ้าฮากเหลือง

ชื่อวิทยาศาสตร์           Desmodium oblongum Wall. Ex. Benth.

ชื่อวงศ์                      PAPILIONACEAE

ลักษณะทั่วไป             ไม้พุ่มขนาดเล็กสูง ๑ – ๒ เมตร แตกกิ่งก้าน โปร่งๆ ลำต้นสีน้ำตาลอมเขียว ใบเดี่ยว ยาวรี ๑๐ – ๑๓ เซนติเมตร ฐานใบทู่ ปลายใบเรียวมน มองเห็นก้านใบชัดเจน ดอกช่อยาว ปลายช่อโน้มลง ออกตามปลายกิ่งเป็นระย้า ดอกแบบดอกถั่ว  สีม่วงหรือม่วงอมชมพู

ระยะเวลาออกดอก    กันยายน – พฤศจิกาย