หนาดคำ (หนาดดอย) [811]

ชื่ออื่น                       เขืองแข้งม้า หนาดดอย

ชื่อวิทยาศาสตร์           Inula cappa (Ham. Ex. D. Don) DC

ชื่อวงศ์                      ASTERACEAE

ลักษณะทั่วไป             ไม้พุ่มสูง ๑ – ๒ เมตร โคนต้นเนื้อไม้แข็งกว่าส่วนยอด ส่วนที่เป็นไม้เนื้ออ่อนมีขนสีน้ำตาลอ่อนปกคลุม ใบเดี่ยวเรียงสลับกัน ใบรูปร่างยาวขอบขนาน โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ผิวใบด้านล่างมีขนสีเทาเงินปกคลุม ดอกช่อออกเป็นกระจุกตามปลายกิ่งและชอกใบ ดอกย่อยไม่มีก้านดอก กลีบดอกสีเหลือง เมล็ดเล็กยาว มีขนปกคลุมส่วนปลายมีขนสีขาว

ระยะเวลาออกดอก    ตุลาคม – กุมภาพันธ์