หนาดคำน้อย [1211]

ชื่ออื่น                       Jersey Cudweed

ชื่อวิทยาศาสตร์           Gnaphalium affine D.Don

ชื่อวงศ์                      ASTERACEAE

ลักษณะทั่วไป             พืชล้มลุก สูง ๑๕ – ๓๐ เซนติเมตร  ขึ้นเป็นกอแตกกิ่งก้านบริเวณโคนต้นใกล้ๆ พื้นดินและบริเวณกลางๆ ลำต้น  ส่วนลำต้นและใบมีขนสีขาวละเอียดคล้ายแป้งคลุมใบรูปหอกยาวรี  ปลายใบโค้งมนเล็กน้อย  ดอกช่อบริเวณปลายกิ่งประกอบด้วยดอกย่อยขนาดเล็กประมาณ  ๒ – ๔  มิลลิเมตร  กลีบดอกสีเหลืองขนาดเล็ก  อัดอยู่ในกลีบเลี้ยงรูปถ้วยสีเขียว  ผลรูปรีขอบขนานสีดำหรือสีน้ำตาล  ด้านปลายเป็นพู่สีขาว  ปลิวไปตามลม

ระยะเวลาออกดอก    พฤศจิกายน – มีนาคม