หนาดทอง (ดอกสีเหลือง) [736]

ชื่ออื่น                       หนาดคำ หนาดน้อย ขี้ป่าน หญ้าตุ๊ดตู่

ชื่อวิทยาศาสตร์           Pluchea eupatorioides Kurz.

ชื่อวงศ์                      COMPOSITAE

ลักษณะทั่วไป             พืชล้มลุก สูง ๒ – ๓ ฟุต ใบหนาเป็นขน ปลายแหลม ขอบใบเป็นจักถี่ๆ แตกใบตามข้อ ออกตรงข้ามเป็นคู่ ดอกช่อออกตามปลายกิ่ง ยาวประมาณ ๕ – ๗ นิ้ว ดอกสีเหลืองหรือเหลืองทอง กลีบเลี้ยงรูปถ้วยสีเขียว ดอกย่อยออกบนก้านช่อดอกเรียงเป็นวงช้อนขึ้นไปถึงปลายยอด

ระยะเวลาออกดอก    ตุลาคม – พฤศจิกายน