หนาดป่า [609]

ชื่ออื่น                       ขวาสามงาน  ทานตะวันจิ๋ว

ชื่อวิทยาศาสตร์           Vicoa indica Dc.

ชื่อวงศ์                      ASTERACEAE

ลักษณะทั่วไป             พืชล้มลุก  ลำต้นตั้งตรง  สูงประมาณ  ๑  เมตร  แตกกิ่งก้านน้อยพุ่งขึ้นในแนวตั้ง  ลำต้นแขนงสีน้ำตาลแดง  ใบออกเวียนสลับ  ใบยาวปลายใบแหลม  ยาวประมาณ  ๑๐  เซนติเมตร  ใบหนาสีเขียวสด  ขอบใบม้วนลงเล็กน้อย  ดอกออกตามซอกใบและปลายกิ่งเป็นช่อเล็กๆ  ลักษณะดอกคล้ายดอกทานตะวัน  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  ๑  เซนติเมตร  กลีบดอกวงนอกยาวเรียว  กลีบดอกวงในอัดแน่นคล้ายเกสร  มีสีเหลือง

ระยะเวลาออกดอก    ตลอดฤดูหนาว