หยั่งสมุทร [760]

ชื่ออื่น                       เครือกิ่วคา เครือข้าวนึ่ง แกงเถื่อน ส้มเสี้ยน

ชื่อวิทยาศาสตร์           Amalocalyx microlobus pierre ex Spire

ชื่อวงศ์                      APOCYNACEAE

ลักษณะทั่วไป             ไม้เลื้อยเนื้ออ่อน ใบเดี่ยว ขนาดกว้าง ๘ – ๑๘ เซนติเมตร ยาว ๑๐ – ๑๙ เซนติเมตร ใบรูปมน  โคนใบหยักเว้า ปลายใบสอบ ท้องใบมีขนนุ่ม หลังใบมีขนประปราย ก้านใบยาว  ดอกออกเป็นช่อตามง่ามใบ  กลีบรองดอก ๕ กลีบ  มีขนนุ่ม กลีบดอกสีชมพูติดกันเป็นถ้วย  ปลายแยกเป็น ๕ แฉกตื้นๆ เกสรตัวผู้ ๕ อัน ติดอยู่กับผนังด้านในผลเป็นฝักแข็งรูปกรวยแหลมกว้าง ๒ – ๓ เซนติเมตร  ยาว ๘ – ๑๐ เซนติเมตร มีขนปกคลุมภายในมีเมล็ดจำนวนมาก

ระยะเวลาออกดอก    มิถุนายน – กันยายน