หางเสือ [1094]

ชื่ออื่น                       หางหมาจอก ดอกหางเก้ง หญ้าหางกะรอก หญ้าหางแมว

ชื่อวิทยาศาสตร์           Uraria crinite (Linn.) Desv. Ex. Dc

ชื่อวงศ์                      PAPILIONACEAE

ลักษณะทั่วไป             ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงประมาณ ๑ เมตร ลำต้นมีขนสากมือ ใบประกอบมีใบย่อย ๕ – ๑๑ ใบ ท้องใบสากมือ ดอกเป็นช่อออกปลายยอด ดอกย่อยมีม่วงรูปดอกถั่วทยอยบาน  บานจากโคนช่อไปยังส่วนยอด ก้านดอกมีขนสากมือ  ฝักเป็นขดบิดอยู่ชิดกันสีดำหรือน้ำตาลเมื่อแก่

ระยะเวลาออกดอก    ฤดูฝน