หิ่งหาย [759]

ชื่ออื่น                       หิ่งเม่น  ถั่วเมรี

ชื่อวิทยาศาสตร์           Crotalaria pallid Ait.

ชื่อวงศ์                      PAPILIONACEAE

ลักษณะทั่วไป             ไม้พุ่มขนาดเล็ก  เนื้ออ่อน  อายุหลายปี สูง ๑ – ๒ เมตร แตกกิ่งก้านโปร่งสีน้ำตาลแดง ใบประกอบ ๓ ใบ ใบรูปไข่หรือรูปรี ปลายใบมน เนื้อใบเรียบ ดอกช่อประกอบด้วยดอกย่อย ๒๐ – ๓๐ ดอก ดอกย่อยแบบดอกถั่ว กลีบสีเหลืองกลีบบนขนาดใหญ่ มีลายสีน้ำตาลพาดตามยาวกลีบ สองกลีบล่างเชื่อมติดกัน  ส่วนปลายโค้งขึ้น  ดอกขนาด ๑ – ๒ เซนติเมตร ฝักทรงกระบอกปลายงอนขึ้น ยาว ๔ – ๕ เซนติเมตร เมล็ดรูปไตจำนวนมากเมื่อเมล็ดแห้งจะร่วงอยู่ในฝักเมื่อเขย่าจะมีเสียงดัง

ระยะเวลาออกดอก    กันยายน – พฤศจิกายน