อัคคีทวาร [591]

ชื่ออื่น                       ผ้าฮ้ายห่อคำ ชะรักป่า แคว้งค่า หลัวสามเกวียน หมอกนางต๊ะ สามสุม

ชื่อวิทยาศาสตร์           Clarodendron serratum (Linn.) Moon

ชื่อวงศ์                      VERBENACEAE

ลักษณะทั่วไป             ไม้พุ่มขนาด ๑ – ๔ เมตร แตกกิ่งก้านโปร่งๆ ใบรูปขอบขนานแกมหอกกว้าง ๔ – ๕ เซนติเมตร ยาว ๑๐ – ๒๐ เซนติเมตร ขอบใบเป็นฟันเลื่อย ใบเดี่ยวออกตรงข้าม ใบดอกออกเป็นชื่อที่ปลายกิ่ง  สีฟ้าอมม่วง  ดอกฝอย ๕ กลีบ  กลีบข้าง ๔ กลีบ สีขาวอมฟ้า กลีบล่างสีเข้มหรือสีม่วง เกสรยาวโผล่พ้นดอก ผลกลม เมื่อสุกสีดำ

ระยะเวลาออกดอก    พฤษภาคม – กรกฎาคม