อังกาบเขา [868]

ชื่ออื่น                       อังกาบป่า  อังกาบกานผล  อังกาบเมือง คันชั่ง ทองระอา

ชื่อวิทยาศาสตร์           Barleria cristata Linn

ชื่อวงศ์                      ACANTHACEAE

ลักษณะทั่วไป             ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงประมาณ ๑ เมตร ใบ กิ่ง ก้าน มีขนสีเหลืองทอง ใบขนาดยาว ๔ – ๕ เซนติเมตร  กว้าง ๒ – ๓ เซนติเมตร มีขนทั้งหน้าและหลัง  ใบเดี่ยวออกเป็นคู่ตรงข้าม  ดอกออกเป็นช่อเล็กๆ มีดอกอัดอยู่ปลายชื่อ ดอกสีฟ้าอมม่วงหรือชมพู โคนกลีบดอกเชื่อมติดเป็นหลอด ปลายแยก ๕ กลีบ กลีบล่างมีขนาดใหญ่กว่าอีก ๔ กลีบด้านบน  ด้านนอกกลีบมีขนเล็กน้อย  ผลเป็นฝักรูปรี  มีเมล็ด ๔ เมล็ด

ระยะเวลาออกดอก    สิงหาคม – พฤศจิกายน