อินทนิลบก [1547]

ชื่ออื่น                       กากะลา  กาเสลา กาเสา จ้อล่อ จะล่อ จะล่อหูกวาง

ชื่อวิทยาศาสตร์           Largerstroemia macrocarvpa Wall.

ชื่อวงศ์                      LYTHRACEAE

ลักษณะทั่วไป             ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูง ๘ – ๑๐ เมตร เรือนยอดแผ่เป็นพุ่มยาวปลายกิ่งชูขึ้น เปลือกสีน้ำตาลอ่อนเรียบ ลำต้นมีปุ่มขน ใบเดี่ยวรูปรีถึงใบหอกแกมยาว ปลายใบแหลมไม่มีขน ใบหนาเป็นมัน ดอกช่อชูตั้งขึ้นส่วนบนของช่อ เป็นดอกตูม มีลักษณะกลมมีกลีบเลี้ยงหุ้มผิดด้านนอก กลีบเลี้ยงเป็นสันนูนตามยามมีขนสั้นปกคลุม กลีบดอก ๖ กลีบ สีชมพู ชมพูม่วง หรือม่วง เมื่อดอกบานเต็มที่ขนาด ๕ – ๗ เซนติเมตร กลีบดอกเป็นรอยย่นมีระบายรอบๆ กลีบ โคลกลีบเรียวเล็ก ปลายกลีบบานออก เกสรตัวผู้จำนวนมาก สีเหลืองอยู่ตรงกลางดอก กลีบเลี้ยงรูปถ้วยสีเขียว ผลรูปไข่ขนาด
๒ – ๓ เซนติเมตร เมื่อแห้งจะแตกเป็น ๖ แฉก ภายในมีเมล็ดแบนสีน้ำตาล

ระยะเวลาออกดอก    มีนาคม – มิถุนายน