เอื้องเงิน [603]

ชื่ออื่น                       -

ชื่อวิทยาศาสตร์           Dendrobium droconis Rchb. f.

ชื่อวงศ์                      ORCHIDACEAE

ลักษณะทั่วไป             ดอกช่อขนาดเล็ก  ดอกช่อละ ๒ – ๕ ดอก ดอกเดี่ยวขนาด  ๕ – ๗  เซนติเมตร  กลีบดอกสีขาวกางออก  ปากสีขาวด้านนอกสุด ด้านในสีส้มแดงมีลายในตัว

ระยะเวลาออกดอก    มีนาคม – เมษายน