เอื้องแปรงสีฟัน [633]

ชื่ออื่น                       เอื้องหงอนไก่

ชื่อวิทยาศาสตร์           Dendrobium secumdum (Bl.) Linde

ชื่อวงศ์                      ORCHIDACEAE

ลักษณะทั่วไป             ลำลูกกล้วยสีเทาปนน้ำตาลมีลักษณะเป็นปล้องคองอ อวบ ดอกช่อออกที่ส่วนปลายลำลูกกล้วย  ช่อดอกอยู่ในแนวระนาบหรือชี้ลง  ดอกย่อยขนาด ๑ – ๒ เซนติเมตร  อัดแน่นอยู่บนแกนช่อดอก  ซึ่งมีความยาว ประมาณ ๘ – ๑๒ เซนติเมตร ดอกย่อยจำนวนมากทยอยบานจากโคนไปยังปลาย   กลีบดอกสีชมพูเข้มหรือสีขาวปากสีเหลืองเรื่อๆ

ระยะเวลาออกดอก    กุมภาพันธ์ – เมษายน