ที่ ภาพประกอบ ชื่อพืช
1 เอื้องหมายนา
2 เอื้องเพ็ดม้า
3 เหียง
4 เห็ดห้า
5 เห็ดหล่ม
6 เห็ดลม
7 เห็ดเผาะ
8 เห็ดโคน
9 เห็ดไข่ห่าน
10 เห็ดขมิ้น
11 หางปลาช่อน
12 สมอไทย
13 เลี่ยน
14 โมกเครือ
15 มะระขี้นก
16 มะเม่า
17 มะแฟน
18 มะตูม
19 มะเดื่อ
20 มะดูก
 
1 2 3