ที่ ภาพประกอบ ชื่อพืช
41 ปีบ
42 บุก
43 เถาตนหมา
44 เถาคัน
45 ถั่วครั้ง
46 เตยหนาม
47 ตะคร้อ
48 ช้าเลือด
49 ชะมวง
50 จิงจ้อดอกขาว
51 งิ้ว
52 แคหางค่าง
53 กัดลิ้น
54 กว้าว
55 กลึงกล่อม
56 กระพี้จั่น
57 กระบก
58 กระแตไต่ไม้
59 กระตังใบ
60 กระเจียวป่า
 
1 2 3