มะดูก [841]

ชื่ออื่น                       ยายปลวก  บั๊กโค้ก

ชื่อวิทยาศาสตร์           Siphonodon  celastrineus  Griff.  CeLASTRACEAE

ลักษณะทั่วไป             พืชยืนต้นสูง  ประมาณ  ๒๐ – ๓๕  เมตร  ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ  ใบค่อยข้างรี  ปลายแหลม  โคนใบสอบแคบเข้าหากัน  ใบยาว  ๑.๕ – ๙  นิ้ว  กว้างประมาณ  ๑ – ๓.๕  นิ้ว  เนื้อใบค่อนข้างหนา  ขอบใบจัก  ใบอ่อนสีเขียวแก่  เมื่อแห้งจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวมะกอกหรือเขียวอมเทา  ดอกช่อสีขาวนวล  กลีบดอก  ๕  กลีบ  โคนเชื่อมติดกัน  กลีบดอกรูปไข่ปลายมน  กลีบซ้อนกันยาว  ๒ – ๓.๕  มิลลิเมตร  กว้าง  ๑.๗ – ๒.๕  มิลลิเมตร  เกสรตัวผู้เชื่อมอยู่ด้านในของกลีบ  ผลรูปกลมหรือรีขนาด  ๑ – ๒.๕  นิ้ว  ยาว  ๑.๕ – ๓  นิ้ว  ผลอ่อนสีเขียวเมื่อสุกสีเหลืองอมเขียว

ส่วนที่ใช้ประโยชน์      ผลสุกรับประทานได้  มีรสหวาน