มะตูม [628]

ชื่ออื่น                       มะปิน  ตูม  ตุ่มตัง  กะทันตาเถร

ชื่อวิทยาศาสตร์           Aegle  marmelos  Corr.  RUTACEAE

ลักษณะทั่วไป             ไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณ  ๕ – ๑๕  เมตร  เป็นไม้ผลัดใบ  กิ่งก้าน  ลำต้นมีหนามแหลมยาวประมาณ  ๒.๕ เซนติเมตร  ใบเป็นใบประกอบมีใบย่อย  ๓  ใบ  ใบรูปไข่ปลายแหลม  พื้นใบเรียบเกลี้ยงเป็นมัน  ดอกขนาดเล็กสีขาว  ผลรูปกลมรีหรือยาวรี  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๓ – ๔  นิ้ว  ยาว  ๔ – ๕  นิ้ว  ผิวขาวผลเกลี้ยงเป็นมัน  เปลือกผลหนา  ผลอ่อนสีเขียว  เมื่อแก่หรือสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมเขียว  เนื้อผลสีเหลืองอมส้ม  เนื้อนิ่มมีเมล็ดฝังอยู่ในเนื้อจำนวนมาก

ส่วนที่ใช้ประโยชน์      ใบอ่อนใช้เป็นผักจิ้มได้  ผลอ่อนฝานบางผึ่งให้แห้งใช้ชงน้ำร้อนดื่มได้หรืออาจจะบดผสมน้ำตาลทำให้แห้งชงน้ำดื่มแบบชา  ผลแก่เชื่อมน้ำตาล  ผึ้งให้แห้งเก็บไว้รับประทานเป็นขนมหวานได้  เป็นระยะเวลายาวนานหรือจะใช้เป็นส่วนผสมในการทำขนมเค้กได้ด้วย  ผลแก่สุกในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน