มะแฟน [649]

ชื่ออื่น                       ปี๋  พีแช  ผี  แฟนส้ม  ส้มแป้น  กะโปกหมา  ค้อลิง  มะแทน

ชื่อวิทยาศาสตร์           Prolium  serratum  (colebr.)  Engler  BURSERACEAE

ลักษณะทั่วไป             ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่สูง  ๑๕ – ๒๕  เมตร  ใบเป็นใบประกอบมีใบย่อย  ๗ – ๙ ใบ  ใบย่อยรูปเรียวยาว  ปลายใบมีติ่งแหลม  โคนใบกลมมน  ใบกว้าง  ๑ – ๒  นิ้ว  ยาว  ๒ – ๔  นิ้ว  ใบอ่อนมีขนประปราย  แต่ใบแก่จะเรียบ  ท้องใบมองเห็นเส้นใบชัดเจน  ดอกแบบดอกช่อกระจายอยู่ตามง่ามใบ  ดอกสีเขียวอ่อน  มีกลีบดอกและกลีบเกลี้ยงอย่างละ  ๕  กลีบ  เกสรตัวผู้  ๑๐  อัน  ผลอาจจะพบแบบพวงหรือผลเดียว  รูปร่างไม่แน่นอน  อาจจะกลมบิดเบี้ยว  ขึ้นอยู่กับจำนวนเมล็ดในผล  ผลแก่และสุกในช่วงพฤษภาคม – มิถุนายน

ส่วนที่ใช้ประโยชน์      ผลสุกงอมสีม่วงดำรสหวาน  ผลแก่สีเขียวปนน้ำตาล  รสเปรี้ยวจัดผลรับประทานได้