มะเม่า [891]

ชื่ออื่น                       เม่าไข่ปลา  เม่าทุ่ง  เม่าจัง  มะเม่าข้าวเบา  ขะเม่าผา

ชื่อวิทยาศาสตร์           Antidesma ghaesembilla  Gaertn.  STILAGINACEAE

ลักษณะทั่วไป             ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง  ๓ – ๖  เมตร  แตกกิ่งก้านสาขาเป็นพุ่มทึบกิ่งอ่อนยอดอ่อน  มีขน  ใบเดี่ยวรูปไข่  หรือรูปวงรี  กว้างประมาณ  ๓ – ๕  เซนติเมตร  ยาวประมาณ  ๕ – ๗  เซนติเมตร  ผิวใบด้านบนเกลี้ยงหรือมีขนเล็กน้อย  ด้านล่างมีขนสั้นๆ ใบอ่อนสีน้ำตาล  ใบแก่สีเขียว  ดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง  ประกอบด้วยดอกย่อยจำนวนมาก  ผลติดเป็นพวง  ขนาดประมาณ  ๔ – ๕  มิลลิเมตร  เมื่ออ่อนสีเขียว  เปลี่ยนเป็นสีดำเมื่อสุก

ส่วนที่ใช้ประโยชน์      ใบอ่อน  ดอกอ่อน  ใช้แกงกับผักรวมหรือแกงเห็ดถอบ  หรือเห็ดไข่ห่าน  ทำให้มีรสเปรี้ยว  ผลสุกรับประทานได้  ใช้ทำน้ำผลไม้  หรือไวน์