โมกเครือ [740]

ชื่ออื่น                       เดื่อดิน  ไส้ไก่  เดื่อไม้  นอดดอย  มะเดื่อดิน  เดือยดิบ

ชื่อวิทยาศาสตร์           Aganosma  marginata  G  Don  APOCYNACEAE

ลักษณะทั่วไป             ไม้เลื้อย  ใช้ลำต้นเกาะเกี่ยวต้นไม้  ลำต้นสีน้ำตาล  มีจุดขาวกระจายทั่วไป  ใบเดี่ยวออกตรงข้ามบนกิ่ง  ใบสีเขียวเป็นมัน  ตัวใบเป็นคลื่น  ขอบใบเรียบ  ยอดอ่อนสีแดง  ปลายยอดยาวเรียวโค้งงออยู่ในอากาศ  ดอกช่อ  ตัวดอกมี  ๕  กลีบ  สีขาวคล้ายๆ ดอกมะลิป่า  กลิ่นหอมอ่อนๆ ผลเป็นฝักยาวปลายแหลม

ส่วนที่ใช้ประโยชน์      ยอดอ่อนใช้เป็นผักจิ้ม  ผลอ่อนนำมาแกงหรือผัดได้