เลี่ยน [525]

ชื่ออื่น                       เคี่ยน  เฮี่ยน

ชื่อวิทยาศาสตร์           Melia  azedarach  Linn.  MELIACEAE

ลักษณะทั่วไป             ไม้ยืนต้นขนาดกลาง  สูงประมาณ  ๑๐  เมตร  ไม้โตเร็ว  กิ่งเปราะใบประกอบแบบขนนกสองชั้น  ออกเวียนสลับเป็นกลุ่มตามปลายกิ่ง  มีใบย่อยจำนวนมาก ใบสีเขียวเป็นมัน  ขอบใบเป็นจัก  ปลายใบเรียวแหลม  โคนใบเบี้ยว  ดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ่งหรือซอกใบ  สีชมพูม่วงหรือขาวมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ดอกย่อยขนาดประมาณ  ๒  เซนติเมตร  มีกลีบ  ๕  กลีบ  ก้านเกสรตัวผู้มีสีม่วง  ผลกลมหรือรี  ขนาด  ๑  เซนติเมตร  ผลสุกสีเหลือง

ส่วนที่ใช้ประโยชน์      ยอด  และใบอ่อนนำมาเผา  หรือลนไฟเพื่อลดความขม  ใช้เป็นผักกินกับลาบต่างๆ