สมอไทย [541]

ชื่ออื่น                       สมออัพยา  มะนะ  ม่าแน่  หมากแน่

ชื่อวิทยาศาสตร์           Terminalia  chebula  Retz.  COMBRETACEAE

ลักษณะทั่วไป             ไม้ยืนต้น  ขนาดกลางถึงใหญ่  สูง  ๒๐ – ๓๐  เมตร  ใบเดี่ยวรูปไข่  ปลายใบแหลม  ขอบใบเรียบ  โคนใบมน  มีก้านใบยาว  ใบแก่สีเขียวเข้ม  ดอกช่อประกอบด้วยดอกขนาดเล็กสีขาวนวลเป็นจำนวนมากๆ เกสรตัวผู้โผล่พ้นกลีบดอก  มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ผลรูปไข่  ขนาดประมาณ  ๒.๕  เซนติเมตร  สีเขียวอมเหลือง  บางผลมีลายสีแดงปน  ในผลมีเมล็ดแข็ง  ๑  เมล็ด  เนื้อผลแน่นกรอบ  มีรสฝาดอมเปรี้ยว  ผลดกในช่วงเดือนตุลาคม – มกราคม

ส่วนที่ใช้ประโยชน์      ผลรับประทานสด  หรือดอง  หรือใช้เป็นส่วนผสมน้ำพริก  ผัดกับหมูสับผลอ่อนเป็นยาระบาย  ผลแก่ใช้เป็นพืชสมุนไพรแก้จุกเสียด  อมแก้เจ็บคอ