เห็ดขมิ้น [1867]

ชื่ออื่น                       เห็ดขมิ้นน้อย

ชื่อวิทยาศาสตร์           Craterellus aureus  Berk. Et Curt  CANTHARELLACEAE

ลักษณะทั่วไป             เห็ดขนาดเล็ก  หมวกเห็นสีเหลือง  หรือเหลืองอมส้ม  ขึ้นเดี่ยว  หรือเป็นกระจุกตามพื้นดิน  ขอนไม้  หมวกเห็ดบานออกเป็นรูปปากแตร  ขอบบิดเป็นคลื่นกลางหมวกบุ๋มลึกลงไปสู่ก้านดอกเป็นกรวย  ผิวเรียบ  ด้านล่างหมวกสีอ่อน  ก้านยาว  ๒ – ๒.๕  เซนติเมตร

ส่วนที่ใช้ประโยชน์      ใช้ใส่แกงเนื้อ  ผัดน้ำมัน