เห็ดไข่ห่าน [1484]

ชื่ออื่น                       เห็ดไข่ห่านขาว  เห็ดไข่ห่านเหลือง  เห็ดกระโดงขาว  เห็ดกระโดงเหลือง

ชื่อวิทยาศาสตร์           AMainita  vaginata  Fr.  Var  alba (Fr.) Gill Amanita  vagina (Fr.)

                                Quel.var. fulva  AGARICACEAE

ลักษณะทั่วไป             ดอกเห็ดอ่อนลักษณะกลม  หรือรูปไข่สีขาวนวล, สีเหลือง  ผิวนอกมีปนหรือเกล็ดกระจายอยู่ทั่วไป  เมื่อเห็ดเจริญเต็มที่จะดันผิวนอกให้ปริออก  ให้หมวกเห็ดและก้านเห็ดชูขึ้นมาในอากาศ  ผิวหมวกเห็ดด้านบนเรียบเป็นมันสีนวล  หรือสีเหลือง  เมื่อสัมผัสจะรู้สึกมีเมืองเหนียวๆ ด้านล่างเป็นครีบเห็ด  เป็นแผ่นบางๆ เรียงตัวเป็นรัศมี  โดยรอบก้านเห็ด  เมื่อเห็ดบานเต็มที่อาจจะมีรอยปริบริเวณตัวหมวกเห็ด  ก้านดอกยาวประมาณ  ๑๐ – ๑๕  เซนติเมตร  ขนาด ๑ – ๒  เซนติเมตร  ผิวเรียบ  สีขาวหรือเหลืองนวล  พบมากในต้นฤดูฝน

ส่วนที่ใช้ประโยชน์      ใช้แกง  หรือย่างไฟ  ลวก  นึ่ง  จิ้มน้ำพริก