เห็ดโคน [713]

ชื่ออื่น                       เห็ดปลวก

ชื่อวิทยาศาสตร์           Termitomyces  fulizinosus  Heim.  AGARICACEAE

ลักษณะทั่วไป             เห็ดโคนเกิดบริเวณที่มีรังปลวกอาศัยอยู่  รากจะหยั่งลึกลงไปถึงรังปลวก  รากหรือขาจึงมีลักษณะเรียวยาว  หมวกเห็ดเป็นยอดแหลมแข็ง  รูปหัวลูกศรหมวกเห็ด  มีขนาดต่างกันแล้วแต่ชนิดย่อย  และความอุดมสมบูรณ์ของดิน  พบตั้งแต่  ๒ – ๒๐  เซนติเมตร  ผิวด้านบนเรียบ  หรือมีรอยย่นเล็กน้อย  สีน้ำตาลปนดำหรือแดงเรื่อๆ หรือน้ำตาล  บางดอกมีลายคล้ายๆ เป็นรัศมีบนยอดหมวกคล้ายหมวกจีน  เมื่อเห็ดบานใต้ดอกเห็นมีสีจางกว่าด้านบน  ก้านยาว  ๕ – ๒๐  เซนติเมตร  ตอนบนสีขาวด้านล่างสีขาวหม่นๆ  เป็นสีจากดิน  ก้านดอกบริเวณเหนือดินพองออกในประเทศไทยมีเห็ดโคนไม่น้อยกว่า  ๒  ชนิด

ส่วนที่ใช้ประโยชน์      ใช้ต้มยำ  แกง  ดอง