เห็ดเผาะ [690]

ชื่ออื่น                       เห็ดถอบ  เห็ดเหียง

ชื่อวิทยาศาสตร์           Astreus  hygrometricus (Pers) Morg.

ลักษณะทั่วไป             เห็ดอ่อนมีลักษณะเป็นลูกกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๒ – ๓ เซนติเมตร  ผิวเรียบสีขาว  มีรอยเปื้อนดินบางส่วน  เมื่ออายุมากขึ้นผิวนอกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหรือเกือบดำเนื้อเหนียว  เห็ดเผาะมีเปลือก  ๒  ชั้น  เมื่อเห็ดอายุมากขึ้นเนื้อเยื่อชั้นนอกจะแตกออกเป็นแฉก ๔ – ๙ แฉก  มีรอยแยกลึกลงไปถึงฐานดอก  จึงทำให้ดอกเห็ดมีรูปร่างเหมือนดอกไม้ระยะนี้จะรับประทานไม่ได้  เพราะดอกเห็ดเหนียวมาก  เห็ดเผาะจะออกมากในต้นฤดูฝนเฉพาะระยะที่อากาศร้อนอบอ้าวมากก่อนฝนตก  เส้นใยของราชนิดนี้จะดันผิวดินให้แตกออกเพื่อให้ดอกเห็ดโผล่ขึ้นมาพ้นดิน

ส่วนที่ใช้ประโยชน์      เห็ดเผาะเป็นเห็ดรสดี  ราคาแพงอีกชนิดหนึ่งที่นิยมนำไปแกง คั่ว ผัด ต้มจิ้มน้ำพริก