เห็ดลม [639]

ชื่ออื่น                       เห็ดกระด้าง

ชื่อวิทยาศาสตร์           Lentinus  praerigidus  Berk.  AGARICACEAE

ลักษณะทั่วไป             ดอกเห็ดขึ้นเป็นดอกเดียว  โคนก้านเล็ก  ปลายบานออก  กลางดอกเว้าลึกเป็นกรวยตื้นๆ ผิวด้านบนสีขาวนวล  มีขนละเอียดสีน้ำตาล  นิ่มคล้ายกำมะหยี่  ด้านล่างดอกเห็ดเป็นครีบเรียงเป็นรัศมี  รอบก้านเห็ด  ครีบสีน้ำตาลเข้มกว่าด้านบน  เมื่อเห็ดแก่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดง  หมวกเห็ดมีขนาด  ๕ – ๑๐ เซนติเมตร  ก้านดอกสั้นเหนียว  ยาว  ๑ – ๒  เซนติเมตร  ก้านดอกอาจจะอยู่เยื้องไปด้านซ้ายหรือขวาของดอกเห็ดพบเห็ดชนิดนี้ตามขอนไม้  เป็นเห็ดเนื้อแห้งเหนียวคล้ายหนัง

ส่วนที่ใช้ประโยชน์      ใช้แกงร่วมกับแกงพื้นเมือง  เช่น  แกงแค