เห็ดหล่ม [2424]

ชื่ออื่น                       เห็ดหล่มขาว  เห็ดตะไคล  เห็ดไคล

ชื่อวิทยาศาสตร์           Russula  delica  Fr.  RUSULACEAE

ลักษณะทั่วไป             ดอกเห็ดตูม  หมวกเห็ดมีลักษณะคล้ายระฆังคว่ำ  หมวกเห็ดผิวเรียบสีขาวนวลเช่นเดียวกับครีบหรือซี่ดอกเห็น  เมื่อเห็ดบานมีขนาดต่างๆ กันตั้งแต่  ๓ – ๑๕  เซนติเมตร  แล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์  ดอกเห็ดมีลักษณะคล้ายกรวยส่วนกลางเว้าลงเล็กน้อย  เนื้อหมวกเห็นหนาพอสมควร  ก้านดอกเห็ดยาว  ๓.๕ – ๕.๕  เซนติเมตร  เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๑ – ๒ เซนติเมตร    ภายในก้านดอกมักจะพบหนอนเข้าไปอาศัยอยู่  เห็ดหล่มชนิดย่อยอีกชนิดหนึ่ง  หมวกเห็ดมีสีเขียวคล้ายตะไคร่น้ำปนสีน้ำตาล  เรียกเห็ดหล่มเขียว  อาจพบปะปนใบเห็ดหล่มขาวรสชาติขื่นๆ ไม่อร่อยเหมือนเห็ดหล่มขาว  เห็ดหล่มจะออกมากในฤดูฝน

ส่วนที่ใช้ประโยชน์      เห็ดหล่มขาวเป็นเห็ดมีรสดี  กลิ่นหอม  ราคาแพงกว่าเห็ดทั่วไป  ใช้ผัดกับน้ำมันหอย  แกง  ตำน้ำพริก