เห็ดห้า [732]

ชื่ออื่น                       -

ชื่อวิทยาศาสตร์           Phaeogyroporus  portentosus  Berk.  Et  Broome  Mc  Nabb

                                ชื่อพ้อง  Boletus  portentosus  berk.  Et Broom.  BOLETE

ลักษณะทั่วไป             หมวกเห็ดรูปกระทะคว่ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๑๒ – ๓๐  เซนติเมตร  ดอกอ่อนมีขนละเอียดคล้ายกำมะหยี่สีน้ำตาล  เมื่อบานเต็มที่หมวกจะเว้าตรงกลางเล็กน้อยผิวสีน้ำตาล  อมเหลือง  เนื้อหมวกปริแตกเป็นจุดๆ เนื้อสีเหลืองอ่อน  ด้านล่างหมวกเห็ดมีรูกลมๆ สีเหลือง ปากรูเชื่อมติดเป็นเนื้อเดียวเมื่อบานเต็มที่ รูก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมเขียวหม่นๆ หรืออมน้ำตาล  เนื้อในเห็ดเมื่อตัดออกหรือสัมผัสกับอากาศ  จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมน้ำเงิน  ก้านอวบใหญ่สีน้ำตาลยาว  ๔ – ๘  เซนติเมตร  เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๓ – ๔ เซนติเมตร  โคนก้านโป่งออก  มีขนละเอียดสีน้ำตาลปกคลุมเห็ดชนิดนี้อาจจะขึ้นเดี่ยวหรือจับกลุ่มพบบริเวณโคนต้นหล้า (ต้นห้า)

ส่วนที่ใช้ประโยชน์      ใช้ทำแกงเห็ด