เหียง [903]

ชื่ออื่น                       ยางเหียง

ชื่อวิทยาศาสตร์           Dipterocarpus obtusifolius  DIPTEROCARPACEAE

ลักษณะทั่วไป             ไม้ยืนต้นผลัดใบที่พบมากที่สุดในป่าเต็งรัง  ต้นสูง  ๑๕ – ๒๐  เมตร  ยอดอ่อนม้วนตัวเป็นแท่งสีแดง  แล้วค่อยๆ คลี่ออกเป็นใบขนาดใหญ่  เนื้อใบหนา  หยาบมีเส้นใบชัดเจน  ด้านหลังใบ  ด้านหน้าใบเป็นสีเขียวเข้ม  หลังใบสีอ่อนจางกว่า  ปลายใบมน  ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย  ใบกว้างประมาณ  ๖ – ๗  นิ้ว ยาวประมาณ  ๑๐  นิ้ว  ดอกเป็นดอกเดี่ยว  ออกที่ปลายกิ่ง  มีกลีบดอก  ๕  กลีบ  สีชมพูแยกออกจากกัน  เมื่อบานเต็มที่ดอกจะร่วงลงดิน  ดอกบานในช่วงพฤศจิกายน – มกราคม

ส่วนที่ใช้ประโยชน์      กลีบดอกมีรสเปรี้ยวเล็กน้อย  และมีกลิ่นหอมใช้จิ้มน้ำพริกได้