เอื้องเพ็ดม้า [1446]

ชื่ออื่น                       ผักไผ่น้ำ  ผักเอื้อง  เอื้องน้ำ  เอื้องเผ็ดม้า

ชื่อวิทยาศาสตร์           Polygonum orientale Linn.  PO:YGONACEAE

ลักษณะทั่วไป             พืชล้มลุก  ขึ้นตามชายน้ำ  ลำต้นสูง  ๑ – ๒  เมตร  ลำต้นแบ่งเป็นปล้อง
ใบเดี่ยวมีขนปกคลุมทั้งสองด้าน  ออกจากลำต้นแบบเวียนสลับมีกาบใบหุ้มลำต้น  ใบสีเขียวอ่อนลักษณะยาวเรียว  ปลายแหลม  มองเห็นเส้นกลางใบสีขาวชัดเจน  ดอกออกที่ปลายช่อดอกสีขาวเมื่อบานจะเปลี่ยนเป็นสีชมพู  เกสรตัวผู้สีชมพู

ส่วนที่ใช้ประโยชน์      ยอดอ่อน  ใบอ่อน  ใช้เป็นผักจิ้มได้