เอื้องหมายนา [864]

ชื่ออื่น                       เอื้องต้น  เอื้องใหญ่  ชูเลโบ  เอื้องช้าง  จุยเจียวฮวย

ชื่อวิทยาศาสตร์         coutus specious Smith.  ZINGIBERACEAE

ลักษณะทั่วไป            พืชประเภทหัวหรือเหง้าใต้ดิน  ลำต้นขนาด  ๑ – ๒   เซนติเมตร  สูง  ๑.๕ – ๓ เมตร  ใบออกเรียงเป็นเกลียวคล้ายก้นหอยรอบลำต้น  ใบยาวเรียวแหลม  โคนใบแผ่เป็นกาบหุ้มลำต้น  ส่วนโคนใบมีขนละเอียดอยู่มาก  ใบยาว  ๑๕ – ๒๐  เซนติเมตร  กว้างประมาณ  ๕   เซนติเมตร  ดอกออกที่ส่วนยอดของต้น  ดอกจะรวมอยู่เป็นกลุ่ม  ดอกย่อยมีกลีบเลี้ยง  ๓  กลีบ  สีม่วงแดง  กลีบดอกเชื่อมติดเป็นหลอด  ส่วนปลายแยกเป็นแฉก  กลีบสีขาว  อาจจะมีประสีแดงเล็กน้อย  กลีบดอกอันหนึ่งรูปร่างพิเศษยื่นยาวออกมามากสีขาวตรงกลางสีเหลือง  ผลและกาบหุ้มผลสีแดง  เมล็ดสีดำ

ส่วนที่ใช้ประโยชน์      หน่ออ่อนๆ ที่งอกในฤดูฝน นำไปแกงได้ มีรสและกลิ่นหอมเฉพาะตัว