หน้าแรก >> ภาระหน้าที่

 ภาระหน้าที่ของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  09 เมษายน 2567 โดย Administrator

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีภาระหน้าที่ ดังนี้

         1. ดำเนินงาน ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยในการดำเนินการสนองพระราชดำริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

         2. จัดอบรม อบรมปฏิบัติการ ประชุมกลุ่มให้แก่สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.

         3. สนับสนุนหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา ในการเข้าสู่การเยี่ยมเยียนให้คะแนน เพื่อเข้ารับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ และเกียรติบัตรขั้นต่างๆ

         4. สนับสนุนนักวิจัยซึ่งเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ในการดำเนินการโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ใช้ประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

         5. ภารกิจอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

อาจารย์ ดร.พสุ ปราโมกข์ชน
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-
ม.ราชภัฏเชียงใหม่

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
30
 เมื่อวาน 
42
 เดือนนี้ 
230
 เดือนที่ผ่านมา 
635
 ปีนี้ 
1,639
 ปีที่ผ่านมา 
35,161
   ทั้งหมด 
126,356
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/04/2561