หน้าแรก >> วิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกิจ

 วิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกิจ

  09 เมษายน 2567 โดย Administrator

วิสัยทัศน์

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นต้นแบบศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้สามารถดำเนินงานด้านการศึกษาเรียนรู้ การใช้ประโยชน์ทรัพยากร ก่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 

ปรัชญา

การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผ่นดิน

 

พันธกิจ

        1. ดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        2. ประสานและขับเคลื่อนงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

        3. ดำเนินการฝึกอบรม อบรมปฏิบัติการ และประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น

        4. สนับสนุนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยในการทำโครงการ งานวิจัย และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 

อาจารย์ ดร.พสุ ปราโมกข์ชน
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-
ม.ราชภัฏเชียงใหม่

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
27
 เมื่อวาน 
42
 เดือนนี้ 
230
 เดือนที่ผ่านมา 
635
 ปีนี้ 
1,639
 ปีที่ผ่านมา 
35,161
   ทั้งหมด 
126,356
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/04/2561