หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  09 เมษายน 2567 โดย Administrator

การฝึกอบรมปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 3สาระการเรียนรู้ รุ่นที่ 2/2567

 โดย Administrator วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567
 

การฝึกอบรมปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 3สาระการเรียนรู้ รุ่นที่ 2/2567

          วันที่ 2 เมษายน 2567 อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลักสูตร 3 สาระการเรียนรู้ รุ่นที่ 2/2567 โดยมีวิทยากรจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ส่วนกลาง ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ประสานงาน และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว การฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชนันต์ติณณ์ เทียนทอง วิทยากร อพ.สธ. พร้อมด้วย วิทยากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้ร่วมการฝึกอบรม
อ.ดร.ถนัด บุญชัย กล่าวว่า "ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ดำเนินงานโครงการ “การฝึกอบรมปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” หลักสูตร 3 สาระการเรียนรู้ รุ่นที่ 2/2567” ในครั้งนี้ซึ่งการดำเนินงานศูนย์ประสานงานฯ มีเป้าหมายในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อให้สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมทั้งหน่วยงานที่สนองพระราชดำริฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง นำไปสู่การขอพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริฯ และเกียรติบัตรในลำดับขั้นต่าง ๆ ต่อไป โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการกับงานที่ตนเองรับผิดชอบและช่วยเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งบุคลากรในหน่วยงานสนองพระราชดำริฯ ซึ่งนำไปสู่การสร้างเครือข่ายและดำเนินงานบริการวิชาการให้เป็นประโยชน์สืบเนื่องต่อไป"
 

*************************************

ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ / ข่าว

นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ / ภาพ

จำนวนผู้ชม 44 คน


อาจารย์ ดร.พสุ ปราโมกข์ชน
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-
ม.ราชภัฏเชียงใหม่

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
36
 เมื่อวาน 
42
 เดือนนี้ 
230
 เดือนที่ผ่านมา 
635
 ปีนี้ 
1,639
 ปีที่ผ่านมา 
35,161
   ทั้งหมด 
126,356
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/04/2561